Постоянство-основата на нашата дългогодишна история

Фирма "Лиани 96" ООД е основана през 1996 год. от Иван Веселинов и е изцяло семейна фирма. С много хъс, но и големи трудности, той, заедно със своето семейството, започват дейността си в малко помещение от 50 кв.м. с разфасовка на трупно месо и производство на мляно месо и месни заготовки с капацитет от 100 кг. на ден.

През следващите 4 години с неуморен труд и любов към това, което правят, успяват да построят втори и трети етаж над съществуващата транжорна - вторият е предназначен за сушилня за сурово-сушени колбаси и деликатеси, а третия за офис.

През 2000 г. фирмата вече е регистрирана, като месопреработвателно предприятие за червени меса и наема още квалифициран персонал, който вече се състои от двама транжори, пълначка, технолог, кутерист, опушвач, шофьори и общи работници. Дневният капацитет на предприятието се увеличава до 500 кг.

В началото на 2004 г. започва усилено изграждане на помещения, реконструкция, преустройство и обновяване на машини и съоръжения, съгласно изискванията на действащата нормативна база на България и Европейския Съюз.

През 2006 г. фирма "Лиани 96" ООД покрива всички изисквания от нормативната база на България и Европейския Съюз.

В началото на 2007 г. във фирмата е въведена HACCP система, част от системата за управление на качеството, защитаваща допълнително изискванията за производство на безопасен и качествен продукт. Месните и допълнителни суровини се контролират на всички нива на производство:

В същата година фирмата е една от първите одобрени от БАБХ, като отговаряща на всички изисквания на Европейския Съюз и включена в списъка на предприятията имащи право да извършват търговия с останалите страни членки на ЕС.

Днес - фирмата предлага богат асортимент от над 100 месни артикула от сурово-сушени колбаси и деликатеси, варено-пушени малотрайни колбаси и деликатеси, мляни меса, месни заготовки и свинска, говежда и агнешка разфасовка.

Открити са фирмени магазина, закупени са нови хладилни микробуси за дистрибуция, а във фирмата работят над 30 човека квалифициран персонал.

Ежедневно зареждаме над 200 ресторанти, заведения за бързо хранене и хранителни магазини в района на София и околностите.

Не спираме да се развиваме и подобряваме, както в технологичния процес на предприятието, така и в качеството и вида на асортиментите.

Неслучайно е избрано и името на фирмата "Лиани". Лианата е увивно и катерливо растение, което не спира да расте...